Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 28-03-2017

Sag nr. FV2016.0032 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I/ATL

Akkordarbejde kunne ikke sidestilles med time- eller fuldtidsarbejde og var derfor ikke omfattet af overenskomstens bestemmelse om løntillæg for time- eller fuldtidslønnede om merbetaling.