Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-05-2017

Sag nr. FV2016.0091 Lars Hjortnæs

Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C mod Københavns Kommune

Efter overenskomstens § 23, stk. 7, kan der tilkendes opsagte medarbejdere en godtgørelse for derved at afbøde virkningerne af en opsigelse. Det forhold, at tre opsagte medarbejdere accepterede efterfølgende tilbud om ny ansættelse i den samme kommune med virkning fra opsigelsesperiodens udløb medførte ikke i sig selv, at opsigelserne skulle anses for at have været uden en sådan virkning, som eventuelt - hvis betingelserne i øvrigt findes at være opfyldt - ville kunne begrunde en godtgørelse.