Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 01-03-2017

Sag nr. FV2016.0196 Lene Pagter Kristensen

Dansk Metal mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark

Parternes overenskomst for håndværkere giver ikke ret til pensionsbidrag fra ansættelsens start for voksenelever, som forud for ansættelsen har været omfattet af en arbejdsmarkedspension.