Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 10-03-2017

Sag nr. FV2016.0179 Niels Waage

Dansk Skuespillerforbund mod Den Jyske Opera

Ikke i strid med overenskomsten, at forestillingsengagement anvendes i et stort omfang ved ansættelse af operasangere. De tre forskellige engagementsformer er efter overenskomstens § 4, stk. 1, ligestillede. Arbejdsgiveren kan herefter i kraft af ledelsesretten frit vælge hvilken form for engagement, der skal anvendes ved den enkelte ansættelse.