Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 11-12-2017

Sag nr. FV2016.0139 Lars Hjortnæs

CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal mod DI Overenskomst I for SPX Flow Technology Danmark A/S

Ordlyden af forlængelsesaftalen kunne ikke forstå således, at godtgørelsesbeløbet ved udflytning af virksomheden skulle fastsættes med samme værdi pr. uge i forlængelsesperioden, som de ansatte modtog umiddelbart op til forlængelsen.