Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-02-2017

Sag nr. FV2015.0155 Poul Sørensen

Dansk Jernbaneforbund mod DIO I for Arriva Tog A/S

Deltagerne i et AMU-kursus, for hvilket der ydes tilskud i henhold til loven om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), havde ret til at få godtgjort kørsel til kurset i egen bil med den højere kørselsgodtgørelse, som fremgik af Jernbaneoverenskomstens § 8.