Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 15-02-2017

Sag nr. FV2016.0172 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund, Industrigruppen mod Dansk Byggeri for PRO TEC Vinduer A/S

Fastholdelsestillæg i henhold til en lokalaftale, søgnehelligdagsbetaling og feriegodtgørelse indgik ikke i beregningsgrundlaget ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse efter Industri-, Træ- og Møbeloverenskomstens § 71, pkt. 6, sammenholdt med pkt. 7, om fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med længere anciennitet.