Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 22-06-2017

Sag nr. FV2016.0193 Lene Pagter Kristensen

Co-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal mod DI overenskomst I for Martin Professional ApS

Tillidsrepræsentanten skal efter Industriens Overenskomst § 4, stk. 5, orienteres bedst muligt ved forestående ansættelser og afskedigelser. Dette indebærer ikke en pligt til at oplyse navnene på de personer, som påtænkes ansat, eller hvis ansættelse påtænkes forlænget, så længe der ikke er indgået en aftale med de pågældende herom.