Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-05-2017

Sag nr. FV2015.0184 Børge Dahl

FOA mod KL for Københavns Kommune

Fridøgnsperioden efter arbejdstidsaftalens § 4, stk. 3 skal udgøre mellem 55-64 timer. Det findes bedst overensstemmende med § 9, at såfremt den ansatte skal møde igen i fridøgnsperiodens tidsrum, er intervallet omfattet af beskyttelsen efter § 9, mens det tidsrum som ligger ud over 64 timer, ikke er en del af fridøgnsperioden, og dermed ikke er omfattet af beskyttelsen efter § 9. Forkortelse af planlagt fritid ned til 64 timer blev herefter ikke anset som inddragelse af fridøgn.