Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 24-02-2017

Sag nr. FV2016.0114 Thomas Rørdam

Yngre Læger for læge A og læge B mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Merit under hoveduddannelse inden for almen medicin indebærer, at overenskomstens 3 års frist for overgang fra reservelæge til 1. reservelæge afkortes med merittiden. Afkortning af et hoveduddannelsesforløb som følge af merit forudsætter ikke blot godkendelse af merit, men også at den, der har fået godkendt merit, bliver løst fra det ansættelsesforhold, som meritgodkendelsen vedrører