Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 26-09-2017

Sag nr. FV2017.0056 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst DIO I for Tivoli A/S

Ordlydsfortolkning af overenskomstens § 8 fører til, at betingelsen for retten til supplerende sygeløn både er opfyldt, når dagpengeforpligtelsen påhviler arbejdsgiveren efter sygedagpengelovens § 30 eller kommunen i henhold til lovens § 32.