Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 27-09-2017

Sag nr. FV2017.0097 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for CC Fliser ApS

Der forelå omgåelse af overenskomsten for murer- og murerarbejdsmandsarbejde ved den indklagede virksomheds indgåelse af aftaler om underentrepriser med polske virksomheder, idet de polske virksomhedsejere ud fra en samlet bedømmelse ansås for at have udført arbejderne på pladsen i "medarbejderlignende ansættelsesforhold (såkaldte "arme og ben virksomheder")", jf. overenskomstens § 80, stk. 1.