Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 02-05-2017

Sag nr. FV2016.0144 Jytte Scharling

HK Privat for HK/Hovedstaden mod 3F – Fagligt Fælles Forbund

§ 4 om lønforhold i SAMDATA-overenskomsten skal forstås således, at elevlønninger skal forhandles uden at være bundet til et bestemt skalatrin. Eleven havde således ikke krav på løn svarende til mindst skalatrin 36.