Spring over hovedmenu

kendelse af 22-10-2018

Sag nr. 20180033 Poul Dahl Jensen

Ledernes Hovedorganisation for A og B mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fakta A/S

Bortvisningen af to butikschefer var ikke berettiget, eftersom det ikke kunne lægges til grund, at de havde kendskab til uregelmæssigheder i relation til timeangivelse og lønafregning til to medarbejdere.