Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-05-2018

Sag nr. 20171029 Marianne Højgaard Pedersen

HK/Privat for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Den Sociale Udviklingsfond

Ikke usagligt at afskedige medarbejder med handicap på grund af sygdom, da virksomhed havde gennemført hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger.