Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-11-2018

Sag nr. 20180491 og 20180492 Lene Pagter Kristensen

Teknisk Landsforbund for A og B mod DI for Grundfos A/S

Sagligt af afskedige to medarbejdere med mere end 25 års anciennitet, da deres specialiserede funktioner blev overført til et udenlandsk selskab, hvormed deres stillinger i Danmark blev nedlagt.