Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 28-08-2018

Sag nr. 20180405 Poul Dahl Jensen

3F for A mod DI for Grundfos A/S

Opsigelse annulleret da opsigelsen ikke var proportional. Det var dog i orden at fratage medarbejderen sin funktion som truckfører. Der blev lagt vægt på medarbejderens lange anciennitet, og at virksomheden nemt kunne omplacere medarbejderen.