Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 29-06-2018

Sag nr. 20180140 Marianne Højgaard Pedersen

HK Danmark for [person1] mod DI for Glud & Marstrand A/S

Ikke grundlag for at kritisere virksomhedens skøn over hvilken medarbejder der bedst kunne undværes i virksomheden i forbindelse med arbejdsmangel, og virksomheden havde ikke pligt til at søge medarbejderen omplaceret.