Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 29-11-2018

Sag nr. 20180617 Poul Dahl Jensen

Teknisk Landsforbund for A mod DI for Semco Maritime A/S

Ikke usagligt at afskedige medarbejder med mere end 25 års anciennitet, da virksomheden havde undersøgt mulighederne for omplacering.