Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 06-07-2018

Sag nr. 20160280 Lene Pagter Kristensen

HK Danmark for [person1] mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Jysk Fynske Medier P/S

Medarbejder var tilstrækkeligt oplyst omkring nyt lønsystem og var således ikke i en situation, der kunne sidestilles med en usaglig afskedigelse.