Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 22-03-2018

Sag nr. AR2017.0247

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for A-Virksomhed.

Chauffør havde ikke krav mod et transportfirma, da chaufføren var ansat hos en selvstændig vognmand

Tvisten angik i første række, om et transportfirma eller dettes underleverandør, der var selvstændig vognmand, måtte anses for arbejdsgiver for en chauffør. Den selvstændige vognmand havde tidligere været ansat som teamleder hos transportfirmaet. Hvis transportfirmaet måtte anses som chaufførens arbejdsgiver, angik sagen endvidere spørgsmålet om opgørelsen af den løn, som transportfirmaet skulle betale til chaufføren, og om transportfirmaet skulle betale godtgørelse for manglende ansættelsesbevis til chaufføren og i bekræftende fald, hvad godtgørelsen skulle fastsættes til. Endelig ville der i givet fald være spørgsmål om, hvorvidt transportfirmaet skulle betale bod for brud på overenskomsten, og hvad boden i bekræftende fald skulle fastsættes til.

Arbejdsretten fastslog, at der ikke var arbejdsretlig identitet mellem transportfirmaet og den selvstændige vognmand, og at den selvstændige vognmand ikke var legitimeret til at indgå ansættelsesaftale med chaufføren på vegne af transportfirmaet. Derfor frifandt Arbejdsretten det indklagede transportfirma.