Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 24-05-2018

Sag nr. AR2016.0501

Kristelig Arbejdsgiverforening for Entreprenør K. P. Marsh ApS mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund.

Konflikt var ikke ulovlig som følge af passivitet eller forældelse

3F havde varslet konflikt mod en entreprenørvirksomhed med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. Sagen angik, om varslingen af konflikt var ulovlig som følge af passivitet eller forældelse.

Arbejdsretten tiltrådte, at betingelserne for, at 3F kunne kræve overenskomst med virksomheden, som udgangspunkt måtte anses for opfyldt.

For så vidt angik forældelse fastslog Arbejdsretten, at 3F's krav om, at virksomheden skulle indgå overenskomst med foreningen, ikke kunne anses for omfattet af reglerne om forældelse i forældelsesloven, og allerede af denne grund kunne kravet ikke anses for at være forældet.

Arbejdsretten fastslog endvidere, at virksomheden ikke havde påvist sådanne omstændigheder, som kunne give virksomheden en berettiget forventning om, at 3F havde givet afkald på retten til at iværksætte konflikt med henblik på at indgå overenskomst med virksomheden. 3F havde derfor ikke fortabt sin ret til at kræve overenskomst som følge af passivitet.

Arbejdsretten vurderede herefter, at den iværksatte konflikt var lovlig, hvorfor 3F blev frifundet.