Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-01-2018

Sag nr. FV2017.0143 Børge Dahl

3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Da det faktisk udførte arbejde ikke var i overensstemmelse med de fastlagte arbejdsplaner og Jord- og betonoverenskomsten fra 2014, indgik parterne forlig om efterbetaling.