Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-06-2018

Sag nr. FV2017.0150 Oliver Talevski

OAO, Akademikerne, CO10 og Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen.

Spørgsmål om fortolkning eller udfyldning af § 3, stk. 4, i aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. Det blev fastslået, at orienteringen af tillidsrepræsentanten om en forestående afskedigelse skal gives på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder, og at orienteringen skal gives senest samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende medarbejder selv får besked herom.