Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-07-2018

Sag nr. FV2018.0063 Lene Pagter Kristensen

Yngre Læger for A mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Ikke i strid med aftaleretlige, ansættelsesretlige, offentligretlige eller forvaltningsretlige regler eller principper at A ikke blev frigjort for som led i sit hoveduddannelsesforløb at arbejde som læge på en medicinsk afdeling.