Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-05-2018

Sag nr. FV2017.0042 Jon Stokholm

HK/Privat som mandatar for A, B og C mod Tandlægeforeningen som mandatar for D.

Da der ikke er hjemmel eller kutyme til at afregne merarbejdsbetaling med mindst hele eller halve timer, skal merarbejdet blot honoreres i forhold til den faktisk ydede tid.