Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-02-2018

Sag nr. FV2017.0047 Lars Hjortnæs

Danmarks Lærerforening som mandatar for A mod Københavns Kommune

Henset til, at der ikke var gjort nok forsøg på at fjerne enhver tvivl om, hvad A skulle gøre og undlade at gøre for at rette op og undgå at blive afskediget, var der tale om en uproportional afskedigelse.