Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-11-2018

Sag nr. FV2017.0144 Poul Dahl Jensen

Fagligt Fælles Forbund og Serviceforbundet for A mod DI Overenskomst II for Recover Nordic ApS

Serviceoverenskomstens § 8, medfører ikke, at en skadeservicemedarbejder - ud over den normale timeløn og akkordafsavnstillæg - har krav på skadeservicetillæg, når den pågældende udfører asbestarbejde. Herudover inkluderer akkordafsavnstillægget ikke servicetillægget efter overenskomstens § 6 b eller anciennitetstillægget efter § 10.