Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-10-2018

Sag nr. FV2018.0026 Oliver Talevski

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TeamVikaren.dk, Kolding ApS

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens beslutning, hvorefter en vikars arbejde på et lager var omfattet af HK funktionæroverenskomsten og ikke af 3F vikaroverenskomsten, herunder 3F lageroverenskomsten.