Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-11-2018

Sag nr. FV2018.0081 Jytte Scharling

Blik- og Rørarbejderforbundet for A mod Skorstensfejerlauget for Skorstensfejermester B

Afskedigelse af A var urimelig. Det var ikke godtgjort, at det ikke var muligt at skaffe vikarassistance, og der var ikke søgt en afklaring af A's forventede sygeperiode eller fortsatte arbejdsevne forinden afskedigelsen.