Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-01-2018

Sag nr. FV2017.0094 Børge Dahl

Serviceforbundet mod Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (DOFK) for Hårstudiet v/Janni Hvidsted Sørensen

Frisøroverenskomstens § 29, stk. 11, skal forstås i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd. I forhold til dagpengeelementet, skal dette udregnes på baggrund af det maksimale dagpengebeløb for fuldtidsforsikrede. Ved deltidsansættelse skal der ske en forholdsmæssig tilpasning af dette faste dagpengefradrag.