Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-04-2018

Sag nr. FV2018.0005 Børge Dahl

Finansforbundet som mandatar for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for P/F BankNordik.

§ 2, stk. 2, i Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om regler for behandling af faglig strid skal forstås som gældende for sager vedrørende opsigelse eller bortvisning af en individuel medarbejder.