Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2018

Sag nr. FV2015.0141 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund og Serviceforbundet mod DI Overenskomst II for ISS Facility Services A/S og Elite Miljø A/S.

"Den ferieberettigede løn" efter Serviceoverenskomstens § 21 skal forstås som den løn, der efter praksis på arbejdsmarkedet er indgået i beregningen af feriegodtgørelse efter ferielovens § 24.