Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2018

Sag nr. FV2016.0167 Jon Stokholm

Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst II for Lindpro A/S.

Det konkrete kursus anses for et "teknisk efteruddannelseskursus", og er omfattet af elektrikeroverenskomstens § 4, stk. 2, pkt. 1, hvormed arbejdsgiveren skal betale sædvanlig tidløn for den tid, lønmodtagerne forbruger på kurset.