Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-04-2018

Sag nr. FV2016.0142 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for PV Greve A/S.

Virksomheden havde på rimelig og forsvarlig måde stillet passende toilet- og spisefaciliteter til rådighed for medarbejderne, som det følger af Bygge- og Anlægsoverenskomstens § 29. Det var derfor berettiget, at der ikke blev betalt skurpenge. Medarbejderne havde fået udleveret passende effekter, så det var muligt at spise i bilerne, der var adgang til offentlige toiletfaciliteter, og der var alternativer såfremt, der var tale om særligt tilsmudsende arbejdsopgaver.