Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-02-2018

Sag nr. FV2017.0139 Hanne Schmidt

Dansk Pilotforening mod DI som mandatar for Scandinavian Airlines System Denmark, Norway, Sweden

SAS havde ikke pligt til at udlægge hovedferie i maj og september for piloter i 10. ferierotation, herunder for piloter i denne rotation, der ikke har fremsat ønske om placering af deres ferie.