Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-09-2018

Sag nr. FV2017.0064 Lars Hjortnæs

Lærernes Centralorganisation mod Kommunernes Landsforening.

De omhandlede overenskomster ses ikke at indeholde bestemmelser, som nærmere regulerer skolernes ledelsesret på en måde, der har en sådan nærmere bestemt og nødvendig sammenhæng med spørgsmålet om ophavsret til læringsforløb, at parterne må have haft en forudsætning om, at en bestemt ophavsretlig retsstilling i forhold til læringsforløb skulle gælde eller ikke måtte ændres uden klagers samtykke.