Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-02-2018

Sag nr. FV2017.0091 Poul Dahl Jensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II for Flenco Rengøring ApS

Udtrykket "arbejdstime" i serviceoverenskomstens §§ 6a og 10 omfatter alle de timer, der henregnes til arbejdstiden. Rejsetid ved transport mellem flere arbejdssteder skal således ud over grundtimelønnen også tillægges servicetillæg og anciennitetstillæg, hvis medarbejderen opfylder betingelserne herfor.