Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-01-2018

Sag nr. FV2017.0065 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund mod Det Kongelige Teater

Lokalaftalens mulighed for "efteruddannelse (AMU-kurser eller tilsvarende)" til de opsagte medarbejdere omfattede ikke outplacementforløb, da dette ikke anses som efteruddannelse.