Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-05-2018

Sag nr. FV2017.0163 Poul Søgaard

Dansk Pilotforening som mandatar for A mod DI som mandatar for Scandinavian Airlines System Denmark, Norway, Sweden (SAS).

A havde, ved at tage sin datter med på en flyvning uden de nødvendige tilladelser, misligholdt sit ansættelsesforhold som kaptajn. Henset til de konkrete omstændigheder var misligholdelsen dog ikke af en sådan grovhed, at det kunne begrunde en bortvisning.