Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-09-2018

Sag nr. FV2018.0011 Børge Dahl

FOA som mandatar for A mod Danske Regioner for Region Sjælland

Bortvisning var berettiget, da det anses for et alvorligt brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, hvis en ansat misbruger adgang til ting på arbejdet til uden tilladelse at tage ting med hjem for at bruge dem privat. Det gælder, også selv om den ansatte agter at levere tingene tilbage efter endt brug.