Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-11-2018

Sag nr. FV2018.0115 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet mod Tekniq for GK Rør ApS

Adgangen til at afbryde akkorden efter bygherrens konkurs var ikke bortfaldet, selvom arbejdsgiveren forhandlede med den ultimative bygherre, om arbejdets genoptagelse og genoptog arbejdet midlertidigt.