Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-06-2018

Sag nr. FV2018.0033 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for W.K. Byg I/S.

Krav på diæter og transportopgørelse i for­bindelse med udlejning til en rekvirentvirksomhed efter Bygningsoverenskomstens §§ 30 og 31.