Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-08-2018

Sag nr. FV2017.0013 Oliver Talevski

Akademikerne, Lærernes Centralorganisation og CO10 mod Moderniseringsstyrelsen.

Parternes overenskomster er ikke til hinder for, at eksterne lektorer på professionshøjskoler, erhvervsakademier mv. ansættes i henhold til timelønscirkulæret.