Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-04-2018

Sag nr. FV2017.0165 Jens Kristiansen

Fagligt Fælles Forbund mod Kommunernes Landsforening for Hillerød Kommune.

Der var tale om grov tilsidesættelse af de pligter, som gælder for ansættelsen, da A optrådte på en uacceptabel og konfliktoptrappende måde. Henset til, at der gik mere end 3 uger fra episoden til fremsendelse af påtænkt bortvisning, har kommunen dog udvist en sådan grad af passivitet, at den har været afskåret fra at bortvise A.