Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-10-2018

Sag nr. FV2018.0086 Tine Vuust

3F Fagligt Fælles Forbund for murersvend A mod Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S.

Murersvend havde ikke ret til siddepenge.