Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-12-2018

Sag nr. FV2018.0103 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for NET CONSTRUCTION ApS

Bevisførelsen bestyrkede i væsentlig grad, at indklagede har omgået overenskomstens bestemmelser igennem en længere årrække ved at have beskæftiget litauiske bygningsarbejdere.