Spring over hovedmenu

Protokollat af 04-05-2018

Sag nr. FV2017.0180 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Stenklint A/S og Vestmur ApS (nu MCJ Renovering APS).

Ikke grundlag for at statuere identitet mellem to selskaber, da det ikke kan antages, at de overenskomstmæssige rettigheder blev søgt omgået ved den konkrete konstellation. I forhold til efterbetalingskravet var der kun ført tilstrækkeligt bevis for en del af medarbejderne.