Spring over hovedmenu

Protokollat af 06-06-2018

Sag nr. FV2018.0019 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Simon Bauunternehmung GmbH.

De indgåede arbejdstidsaftalter fra år 2016 opfylder kravene i § 9 i Bygge- og Anlægsoverenskomsten, og virksomheden har godtgjort, at overenskomsten er overholdt for så vidt angår betaling af løn mv. På baggrund af de foreliggende oplysninger og beregninger er der heller ikke grundlag for at antage, at overenskomsten ikke skulle være overholdt for så vidt angår aflønning af medarbejderne for arbejdsperioden i år 2017.