Spring over hovedmenu

Protokollat af 09-04-2018

Sag nr. FV2017.0161 Lene Pagter Kristensen

Lærernes Centralorganisation for A mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for SOSU Nord.

Påstand om afvisning af sagen på baggrund af forkert anmodning om forhandling i henhold til fællesoverenskomstens § 19, stk. 1, 2. pkt. blev ikke taget til følge, da der forelå fejl fra begge parter.